YDELSER

VI LØSER MANGE FORSKELLIGE OPGAVER OG PROJEKTER

For både private, rådgivere, entreprenører, bygherrer og offentlige instanser

Vi har mange forskellige kunder, og udfører mange forskellige typer af opgaver, ordinære som ekstraordinære. Det gælder både små opgaver, til de store og langvarige projekter, i hele Danmark.

Har du brug for en landmåler, så klarer vi gerne de almene, og typiske beregnings-, opmålings- og afsætningsopgaver. Men vi har med årene især specialiseret os med arbejderne omkring infrastruktur. 

 Vi er nok én af de eneste virksomheder i Danmark, som råder over så bredt og stort udvalg af specialudstyr, for hvad angår opmåling og afsætning, på jernbanen. Vores indgående kendskab til vores instrumenter, udarbejdelse og beregning af data, gør vi en dyd ud af, helt ned til den mindste millimeter. Derved kan vi levere præcisions landmåling, til opfyldelsen af de gældende tolerancer og banenormer, så projektet kan køre på skinner. Uanset om det er ved nyanlæg, sporjustering, vedligeholdelse eller ombygning.

VI KAN BL.A. VÆRE BEHJÆLPELIGE MED:

Scanning

Krabmåling

Situationsplaner

Afsætning

Opmåling

Drone

3D Modellering

Asbuilt dokumentation

GEDO opmåling

Spor-perron opmåling

Monitering

Maskinstyring

CAD

Ledningsregistrering